rozmiar czcionki A A A
czytano 11802 razy

Opieka zdrowotna w Holandii

Opieka zdrowotna w Holandii

System opieki zdrowotnej w Holandii różni się od znanego nam w Polsce. Każdy człowiek mieszkający w Holandii wybiera sobie blisko miejsca zamieszkania lekarza rodzinnego, tzw. huisarts, i zakłada tam bezpłatnie kartotekę. W każdej kwestii dotyczącej zdrowia wszyscy najpierw zwracają się do lekarza rodzinnego, który w razie potrzeby kieruje na dodatkowe badania lub do specjalisty. W razie nagłej choroby lub wypadku, który się zdarzył poza godzinami pracy lekarza rodzinnego, można się bezpośrednio udać na pogotowie czynne 24 godziny na dobę przy każdym szpitalu. Koszty wielu leków, wizyt u lekarza rodzinnego i w szpitalu przekraczające tzw. kwotę ryzyka własnego są pokrywane przez fundusz ubezpieczeń zdrowotnych. W Holandii ubezpieczenie od kosztów opieki zdrowotnej jest obowiązkowe dla wszystkich osób mieszkającychtutaj.

Na wypadek choroby lub wypadu

Koszty specjalistycznego leczenia w szpitalu są bardzo wysokie i przekraczają dziennie 2000 €. Nikt nie jest w stanie pokrywać tego typu kosztów z własnej kieszeni. W związku z tym wszyscy mieszkańcy Holandii mają obowiązek ubezpieczyć się od kosztów leczenia. Tym obowiązkiem są objęte także osoby ubezpieczone w Polsce, które pracują wyłącznie w Holandii. Ten wymóg dotyczy również pracowników zatrudnionych w oparciu o kontrakty tymczasowe oraz ich rodzin mieszkających w Holandii.

W przypadku osób pracujących w Holandii również pozostali członkowie rodziny pracownika (współmałżonek/partner i dzieci) mieszkający w Polsce mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Holandii na podstawie holenderskiego ubezpieczenia. Formularz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia można dostać w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym. Po zgłoszeniu członków rodziny należy opłacać składki za nich. Członkowie rodziny otrzymują zniżkę. Dzieci do lat 18 są ubezpieczone bezpłatnie w ramach ubezpieczenia matki lub ojca.

Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych

Ubezpieczenie od kosztów leczenia wykupuje się w jednej z wielu firm ubezpieczeniowych zajmujących się tego rodzaju ubezpieczeniami. Każdy ma prawo wykupić ubezpieczenie w wybranym przez sobie towarzystwie ubezpieczeń zdrowotnych. W niektórych firmach istnieje możliwość przystąpienia na korzystnych warunkach do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników. O istnieniu takiej możliwości można poinformować się u swojego pracodawcy. Również związki zawodowe oferują grupowe ubezpieczenia po niższych cenach. W celu skorzystania z takiej oferty należy zostać członkiem związku zawodowego.

Towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych nie może nikomu odmówić sprzedania ubezpieczenia w zakresie tzw. pakietu podstawowego, po holendersku: basispakket.  Stan zdrowia i wiek ubezpieczonego są przy tym bez znaczenia. Zakres świadczeń w pakiecie podstawowym jest taki sam we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Towarzystwa różnią się jednak sposobem realizacji świadczeń i wysokością składek. Dlatego warto jest poprosić o oferty cenowe w trzech lub czterech firmach.

W zależności od rodzaju pakietu i – co za tym idzie – miesięcznej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie pokrywa niektóre koszty całkowicie, inne częściowo, a za inne wydatki należy zapłacić z własnej portmonetki. Pakiet podstawowy obejmuje wszystkie niezbędne świadczenia zdrowotne. Często stosowane jest tzw. Własne ryzyko, na przykład 150 €. Oznacza to, że pierwsze 150 € kosztów pokrywamy sami. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą oferować ubezpieczenia po niższej cenie, eliminując dzięki tej kwocie dużą ilość zgłoszeń o zwrot kosztów. To umożliwia finansowanie kosztów operacji oraz leków przy chorobach przewlekłych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci się co miesiąc. Składa się ona z dwóch części:

1. Ubezpieczony opłaca miesięcznie stałą składkę w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym. Pracodawca może potrącać tę kwotę z wynagrodzenia i wpłacać bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.

2. Oprócz tej opłaty każda ubezpieczona osoba płaci dodatkową składkę zależną od dochodów. Tę część składki w całości odprowadza za pracownika pracodawca. Rozliczenie jest wyszczególnione na pasku wypłaty.

 W przypadku wykupienia ubezpieczenia od kosztów leczenia na osobę indywidualną – w odróżnieniu od ubezpieczenia grupowego – firmy ubezpieczeniowe wymagają zameldowania w Holandii.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie mają pracodawcy, więc całość składki na ubezpieczenie zdrowotne muszą opłacać same. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż są ubezpieczone bezpłatnie w ramach pakietu ubezpieczeniowego rodzica. W ramach tego ubezpieczenia dzieci mają opiekę dentystyczną do 18. roku życia bezpłatnie.

Dodatek zdrowotny

Osobom o niskich dochodach rząd holenderski przyznaje dofinansowanie do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to tzw. Dodatek zdrowotny, po holendersku: zorgtoeslag. W celu otrzymania takiego dofinansowania należy wypełnić wniosek i przesłać go do Urzędu Skarbowego. Przyznanie dodatku zależy od wysokości dochodów. Im niższe dochody, tym wyższy zorgtoeslag.

Jeśli polski pracownik w Holandii ma współmałżonka/partnera mieszkającego w Polsce (lub w innym kraju kraju EU), którego zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, to osoba ta może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w holenderskim systemie ubezpieczeń. W takim przypadku ewentualne dochody partnera mieszkającego w Polsce są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku zdrowotnego oraz oceny wysokości należnego zorgtoeslag w oparciu o poziom dochodu.


Źródło: Podolsku.eu
Mgr Małgorzata Sołtyśkiewicz

źródło, za zgodą:  http://www.e-holandia.info

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Holandia.WORTALE.NET.Dodaj swój komentarz

Zdrowie w Holandii

o wortalukontakt