rozmiar czcionki A A A
czytano 29026 razy

Ciąża po niderlandzku

Holendrzy mają inne podejście do ciąży i porodu niż Polacy. Jeśli chcesz uniknąć niespodzianek, zapoznaj się z prawami i obowiązkami przyszłej matki.

Przede wszystkim pamiętaj, że masz takie same prawa, jak tubylcy, bez względu na to, czy jesteś zatrudniona przez agencję, czy bezpośrednio przez pracodawcę. Ciężarnej kobiecie przysługują następujące przywileje związane z miejscem i czasem wykonywania obowiązków zawodowych:
•    regularny czas pracy i odpoczynku;
•    dodatkowe przerwy, maksymalnie 1/8 czasu pracy, co oznacza, że jeśli pracujesz np. osiem godzin dziennie, to masz prawo do dodatkowej przerwy godzinnej;
•    pracodawca powinien ci zapewnić odpowiednie odosobnione miejsce do odpoczynku, z łóżkiem lub sofą;
•    pracodawca nie ma prawa wymagać od ciężarnej pracy w godzinach nadliczbowych oraz na nocną zmianę;
•    badania związane z ciążą w godzinach pracy.
Ponadto pracodawca nie może wymagać od ciężarnej wykonywania ciężkiej pracy fizycznej ani żadnych czynności wymagających wysiłku. Z powyższych praw, z wyjątkiem ostatniego punktu,  możesz korzystać do sześciu miesięcy po porodzie.

Urlop macierzyński
Każda ciężarna kobieta ma prawo do 16 tygodni urlopu macierzyńskiego, który zaczyna się 4–6 tygodni przed planowaną datą porodu. Okres otrzymywania zasiłku po porodzie nie może być krótszy niż 10 tygodni. Świadczenie w wysokości 100 proc. normalnego wynagrodzenia wypłaca pracodawca, a w niektórych przypadkach (np. jeśli kobieta jest bezrobotna) UWV, czyli agencja opieki społecznej.
Do szesnastego tygodnia po porodzie prawo chroni kobietę przed zwolnieniem. Również ciąża nie może być powodem zwolnienia ani nieprzyjęcia do pracy. Kobieta nie ma więc obowiązku informowania o tym fakcie potencjalnego pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ciężarna może zostać zwolniona jedynie w niektórych sytuacjach, np. dyscyplinarnie czy w przypadku bankructwa firmy.
Przyszła matka powiadamia pracodawcę o ciąży i rozpoczęciu macierzyńskiego w czasie, który uzna za odpowiedni, jednak co najmniej trzy miesiące przed przewidywaną datą porodu. Pracodawca powinien mieć czas na złożenie wniosku o zasiłek macierzyński do UWV i znaleźć ewentualne zastępstwo. Przełożonemu należy dostarczyć zaświadczenie o ciąży – wydaje je lekarz lub położna.

Urlop wychowawczy
Urlop wychowawczy przysługuje każdemu rodzicowi, który opiekuje się dzieckiem w wieku poniżej 8 lat. Do skorzystania z urlopu masz prawo, jeśli pracujesz dla tego samego pracodawcy przez minimum rok. 1 stycznia 2009 r. urlop został przedłużony z 13- do 26-krotnej tygodniowej liczby godzin roboczych. Prawo pozwala na wykorzystanie urlopu w ciągu roku, co w praktyce oznacza pracę przez rok w wymiarze godzin zmniejszonym o połowę. Np. osoba, która pracuje 32 godziny w tygodniu będzie mogła rozłożyć urlop wychowawczy na rok i wykonywać obowiązki 16 godzin w tygodniu. Istnieje też możliwość rozłożenia urlopu na dłuższy okres niż rok lub jego skrócenia w porozumieniu w pracodawcą.
Aby uzyskać urlop wychowawczy, należy złożyć pisemne podanie u pracodawcy, co najmniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem urlopu. W podaniu należy uwzględnić czas trwania urlopu, tygodniową liczbę godzin pracy oraz rozkład godzin pracy w ciągu tygodnia na czas trwania urlopu. Urlop wychowawczy jest bezpłatny, jeśli w układach zbiorowych (CAO) nie znajduje się inny zapis.

Urlop opiekuńczy

Poród to szczególny czas również dla ojca dziecka, dlatego w Holandii kładzie się nacisk na obecność partnera u boku matki, szczególnie po porodzie. Ułatwia to urlop opiekuńczy, który wynosi dwa dni i przysługuje po rozwiązaniu. Jest to urlop płatny, który można wykorzystać do czterech tygodni po porodzie.

Choroba
Gdy przyszła mama zachoruje, obowiązują ją takie same procedury, jak podczas choroby w „normalnej” sytuacji. Oznacza to m.in., że otrzyma zasiłek w wysokości 70 proc. zarobków. Jeśli choroba spowodowana jest ciążą, wtedy sprawa wygląda nieco inaczej.
W takiej sytuacji o chorobie należy bezzwłocznie powiadomić pracodawcę, który powinien zgłosić ciężarną do instytucji wypłacającej zasiłek chorobowy, tj. UWV. Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych powinny zgłosić się bezpośrednio do UWV. Jeśli choroba powiązana jest z porodem, to zasiłek wynosi 100 proc. normalnych dochodów i może być pobierany maksymalnie przez 52 tygodnie. Warto zaznaczyć, że zwolnienia w Holandii wydawane są jedynie w przypadku poważnych dolegliwości. Brak energii czy zmęczenie nie wystarczą, aby pójść na L4.
Po zgłoszeniu objawów położnej, zostaniesz skierowana do lekarza medycyny pracy, który orzeknie, czy twoje problemy zdrowotne kwalifikują się do zwolnienia lekarskiego. Nie można bezpodstawnie przedłużać urlopu macierzyńskiego.


Inaczej niż w Polsce
W Holandii ciąża – jeśli przebiega prawidłowo – prowadzona jest przez położną, a nie jak w Polsce – przez lekarza ginekologa.

0 euro na becik
W Niderlandach nie wypłaca się becikowego. Warto jednak korzystać z rozmaitych stron internetowych, które oferują darmowe upominki, gadżety i bony zniżkowe dla ciężarnych. W sieci jest wiele tego typu witryn, wystarczy szukać pod hasłem gratis kraampakket.
Przykładowa strona, na której zebrane są informacje o różnych „gratkach” dla mam: www.mybb.nl

 

źródło: dwutygodnik Praca i Życie za Granicą

źródło: http://www.e-holandia.info/


Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Holandia.WORTALE.NET.Dodaj swój komentarz
o wortalukontakt